Reklama alkoholu w internecie i poza nim – zakazy, przepisy, dobre praktyki

Biznes online, Content marketing, Offline, Social media marketing

Reklama alkoholu w Polsce – czy jest możliwa i legalna? Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie regulacje w tym zakresie obowiązują w Polsce oraz jakie są praktyki stosowane przez reklamodawców.

Czy promocja alkoholu jest w Polsce dozwolona? Odpowiedź na to pytania jest jasno postawiona w Art. 13. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Już w pierwszym zdaniu tego artykułu dowiadujemy się, że na terenie naszego kraju obowiązuje zakaz reklamy napojów alkoholowych. Mało tego! Zakaz dotyczy również reklamy znaków towarowych napojów alkoholowych, a nawet przedmiotów, których opakowanie podobne jest do napojów alkoholowych. Istnieje jednak furtka w przepisach, która pod pewnymi względami dopuszcza reklamę alkoholu w mediach internetowych.

Reklama piwa

W ustawie znajdziemy jednak zapis, że zakaz promocji napojów alkoholowych nie dotyczy reklamy piwa. Czy piwo możemy więc promować bez ograniczeń?

Niestety nie. Ustawa zawiera szereg warunków dotyczących takiej reklamy jak na przykład to, że reklama nie może być kierowana do małoletnich do 18 roku życia, ani przedstawiać takich osób. Ponadto reklama piwa nie może wywoływać skojarzeń m.in. ze sprawnością fizyczną, atrakcyjnością seksualną, relaksem, wypoczynkiem, nauką, pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym.

Prócz ograniczeń treści, pojawiają się również ograniczenia sposobu i czasu publikacji reklamy – np. w radio, telewizji, kinie i teatrze obowiązuje zakaz reklamowania piwa między godziną 6:00 a 20:00.

Jeśli chodzi o prasę, to zakaz obejmuje czasopisma młodzieżowe i dziecięce, ale już w dziennikach i czasopismach przeznaczonych dla dorosłych taka reklama jest dozwolona z wyjątkiem okładki.

A co z reklamą napojów alkoholowych w internecie?

Ponieważ wyżej wspomniana ustawa pochodzi z roku 1982, to zapisów o internecie w niej nie znajdziemy. Planując kampanię internetową, należy wziąć pod uwagę zapisy dotyczące promowania alkoholu ogółem.

Kluczem do legalnej reklamy napojów alkoholowych może okazać się sama definicja reklamy zawarta w ustawie:

„Publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.”

Interpretować można ten zapis w ten sposób, że treści reklamujące alkohol można legalnie kierować do ograniczonej grupy osób w oparciu m.in. o deklarację wieku.

Dobre praktyki w zakresie reklamy napojów alkoholowych online

W przypadku strony internetowej najprostszym sposobem na ograniczenie grupy odbiorców, a jednocześnie skierowanie treści do osób pełnoletnich jest nałożenie obowiązku deklaracji wieku przed wejściem na naszą stronę wraz z informacją, że treści na niej zawarte przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

Przykładowo może to wyglądać tak:

Deklaracja wieku na stronie krest.pl/pl/armaniak

źródło: krest.pl

Reklama alkoholu w poszczególnych kanałach

Na Facebooku i Instagramie zobowiązani jesteśmy do stosowania się do przepisów obowiązujących w danym kraju. Dostępność Facebooka jest ograniczona do osób zarejestrowanych, więc pozostaje nam ograniczać widoczność postów związanych z napojami alkoholowymi do osób pełnoletnich. W przypadku płatnych kampanii reklamowych mamy możliwość ograniczenia grupy docelowej do osób powyżej 18 roku życia.

reklama whisky na instagramie

Co ciekawe, badania pokazują, że reklamy alkoholu charakteryzują się bardzo wysokim CPC:

CPC reklamy na Facebooku wg branż

źródło: https://www.socialbakers.com/blog/alcohol-marketing-trends-you-need-to-know-right-now

Jeśli chodzi o reklamy Google, regulamin zabrania reklam alkoholu, natomiast istnieje możliwość promowania wydarzeń sportowych i kulturalnych związanych z markami, co chętnie wykorzystują reklamodawcy. Dozwolone jest również lokowanie produktów w filmach partnerów lub influencerów np. na kanałach YouTube.

Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o SEO. Blogowanie o alkoholu również może być świetnym sposobem na jego promocję.

Wniosek, jaki możemy wyciągnąć z analizy tematu reklamy alkoholu w Polsce? Istnieją duże ograniczenia w promowaniu napojów alkoholowych, jednak taka reklama nie jest całkowicie zakazana i stosując się do kilku zasad, z powodzeniem możemy promować produkty alkoholowe zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Udostępnij post:

    Porozmawiajmy o SEO!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.