Google – podmioty zależne

Biznes online

Czym są podmioty zależne? Podmioty zależne to spółki, nad którymi kontrolę sprawują tzw. jednostki dominujące. Innymi słowy, chodzi o sytuację, w której jedno przedsiębiorstwo należy do innego lub jest przez nie zarządzane w wyniku posiadania większości udziałów lub uprawnień do decydowania o polityce finansowej i operacyjnej. Takim właśnie podmiotem zależnym jest Google Inc., nad którym kontrolę objęła w 2015 r. firma Alphabet Inc.

Początki Google

Spółka Google LLC (dawniej Google Inc.) została założona przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brinna w 1998 r. Jej flagowym produktem jest znana i lubiana (lub nie) wyszukiwarka Google, która zrewolucjonizowała podejście do porządkowania i wyszukiwania danych, informacji oraz produktów w internecie. W wielu państwach SEO, czyli to, czym się zajmuję, sprowadza się praktycznie wyłączone do działań optymalizacyjnych pod kątem obecności stron w Google. Dzieje się tak ze względu na ogromny (w Polsce ok. 98%) udział w rynku.

Z czasem Google rozwinęło całą gamę produktów oraz wykupiło szereg podmiotów z rynku. Nie wszyscy np. wiedzą, że popularne narzędzie analityczne Google Analytics wcale nie jest produktem stworzonym oryginalnie poprzez giganta z Mountain View. Powstało poprzez przejęcie narzędzia Urchin w 2005 roku. W portfelu produktów Google znalazły się też YouTube, czy Android.

Powołanie Alphabet Inc.

Ze względu na dużą liczbę produktów i rozbudowaną strukturę przedsiębiorstwa w 2015 r. powołano spółkę nadrzędną – holding Alphabet Inc., na czele której stanął Sundar Pichai, który do dziś pełni funkcję CEO. Alphabet, tak jak wcześniej Google, występuje na giełdzie pod indeksami GOOG oraz GOOGL.

W latach 2001-2020 Google (a następnie Alphabet) przejęło około 238 przedsiębiorstw, które następnie stały się spółkami zależnymi lub zostały włączone do istniejących zespołów (np. Pointy włączone do Google Maps, czy Stratozone wchłonięte przez Google Cloud Computing).

Przegląd podmiotów kupionych przez Google

 • Applied Semantics
 • Picasa
 • ZipDash
 • Where2
 • Urchin Software Corporation
 • allPAY
 • YouTube
 • DoubleClick
 • FeedBurner
 • reCAPTCHA
 • AdMob
 • Slide.com
 • Motorola Mobility
 • Waze
 • DeepMind Technologies
 • Firebase
 • Softcard
 • API.AI
 • Kaggle
 • HTC (częściowo)
 • Tenor
 • Looker
 • Fitbit
 • Stratozone

Firmy kupowane przez Google i Alphabet pochodziły nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także Niemiec, Izraela, Australii, Brazylii, Tajwanu, Irlandii, Kanady czy Ukrainy.

Najdroższą inwestycją był zakup Motorola Mobility za kwotę 12,500,000,000 USD. Kolejne najdroższe inwestycje to Nest Labs, DoubleClick, Looker, Fitbit oraz YouTube odpowiadające kolejno branżom smart home, mar-tech, big data, wearables i wideo. Portfel największych inwestycji dość dobrze oddaje, w jakim kierunku rozwija się przedsiębiorstwo.

Udostępnij post:

  Porozmawiajmy o SEO!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.