Strategie, plany i analizy marketingowe

Działaj zgodnie z przemyślanym planem i skutecznie realizuj cele biznesowe

Tylko działając w oparciu o przemyślaną strategię uzyskasz kontrolę nad swoim biznesem.  Każda firma powinna dążyć do rozwoju i wzmacniania swojej pozycji rynkowej. Aby to było możliwe, konieczne jest wyjście poza działalność operacyjną i spojrzenie w przyszłość. Dobra strategia marketingowa pozwoli Ci rozwijać swój biznes, zwiększać jego dochodowość i uodparniać na rynkowe wstrząsy. Dzięki indywidualnie dobranej strategii zyskasz perspektywę, dzięki której wszelkie działania marketingowe będą logiczne i będą wpisywały się w tożsamość Twojej marki. Jeśli szukasz wsparcia w tym zakresie, to zapraszam to współpracy!

Zakres usług konsultingowych

Strategia marki w internecie

Strategia marki to dokument, dzięki któremu wszystkie działania marketingowe (wewnętrzne, jak i te zlecane zewnętrznym agencjom i specjalistom) będą spójne i zorientowane na konkretne cele długoterminowe Twojego biznesu.

Analiza SWOT

Analiza SWOT pozwala przebadać firmę w kontekście czterech obszarów: silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Dzięki temu skuteczniej wykorzystasz swój potencjał i zaczniesz świadomie zarządzać ryzykiem.

Plan marketingowy

Plan marketingowy obejmuje konkretne wytyczne co do działań i taktyk marketingowych podejmowanych w poszczególnych kanałach komunikacji. Definiuje cele średnio- i krótkoterminowe oraz wskazuje narzędzia ich realizacji.

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy to podejmowana przez zewnętrznego eksperta ocena działań marketingowych prowadzonych przez daną markę. Chcesz zweryfikować skuteczność swoich kampanii w internecie? Oto rozwiązanie dla Ciebie.

Analiza konkurencji

Dowiedz się, jakie działania marketingowe podejmują Twoi rywale. Dzięki analizie konkurencji sprawdzisz, jak reklamują się inne firmy z Twojej branży, na jakie frazy się pozycjonują oraz w jakich kanałach społecznościowych są aktywne.

Indywidualne konsultacje

Masz pytania dotyczące strategii, marketingu i kampanii reklamowych w internecie? Bardzo chętnie Ci pomogę. Konsultingiem zajmuję się od 2008 roku. Pomogłem wielu firmom z różnych branż i sektorów. Chętnie pomogę i Twojej.

13 + 12 =